PayTraq Latvija

Algas aprēķina izmaiņas 2018

Posted in atjauninājumi, grāmatvedība, izmaiņas, nodokļi, nodokļu reforma 2018

Ja Jūsu uzņēmuma profils bija izveidots līdz 2018. gadam, tad, pirms rēķināt algu par 2018. gadu, tajā jāveic labojumi algu aprēķina posteņos.

Labojumi ir šādi:

1) Attaisnotie izdevumi par DŅ VSAOI
Formulai jābūt G*0.11, jo likme ir 11%

2) Neapliekamais minimums
Summai jābūt 0.00, jo minimumu aprēķina un paziņo VID, tas ir robežās 0-200 un pie algas virs 1000 minimums nav piemērojams!

3) Darba ņēmēja VSAOI
Formulai jābūt G*0.11, jo likme ir 11%

4) Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Formula if(G<=1667) {T*0.20} else {T*0.20+(G-1667)*0.03} domāta aprēķinam, ja darba ņēmējs ir iesniedzis nodokļa grāmatiņu, jeb formula T*0.20+G*0.03 ja darba ņēmējs nav iesniedzis nodokļa grāmatiņu. Pirmā formulā IIN likme līdz 1667 ir 20% un pēc 1667 ir 23%.

5) Darba devēja VSAOI
Formulai jābūt G*0.2409, jo likme ir 24.09%

6) Atvieglojumi par apgādājamiem
Summa 200, jo tas noteikts MK noteikumos Nr. 676 2018. gadam.

Protams, ja alga būs kopēta no decembra algas aprēķina, tad kopētā algu aprēķinā arī jāveic visas augstāk minētas izmaiņas!

Viss augstākminētais neattiecas uz mirkouzņēmuma nodokļa maksātājiem!