PayTraq Blogs

Bankas statistika vai ko darīt ja nav atskaites.

Tagi: atskaites

Laiku pa laikam ir vērts satikties ar kolēģiem- grāmatvežiem. Aprunāties, uzzināt, kas jauns notiek grāmatvedībā, dalīties ar pieredzi un apspriest grāmatvedības uzskaites metodiku.

Vienā tikšanās ar kolēģiem apspriedām jautājumu par bankas statistiku. Ir tāda atskaite 1-IB. Atskaiti veido no ārzemes saņemto maksājumu atšifrējums. Atskaiti ik mēnesi nodod visi rezidenti, kas saņēma vairāk par 10 000 eiro sava bankas kontā viena maksājumā.

Dažās grāmatvedības programmas ir tāda atskaite. PayTraq tādas atskaites nav. Domāju, ka atskaites neesamība nevar būt par iemeslu atteikties no vissvarīgākās PayTraq priekšrocības – grāmatvedības mākonī. Ja padomāt, tad ir risinājums, kā var sagatavot šo atskaiti.

Vispirms jāatzīmē, ka Latvijas Bankas mājas lapā ir atskaites veidnes datne Excel formātā. Parasta tabula: datums, summa, valūta, operācijas kods un maksājuma nosūtītājvalsts. Visu, izņemot operācijas kodu var paņemt no PayTraq. Kods jāmeklē Latvijas bankas uzziņās un jāievada veidnē manuāli.

Atskaites sagatavošana izskatās tā. Ir nepieciešama ievadīta banka programmā, Excel un nedaudz laika.

Iesim soļi pa soļiem. Ienācu PayTraq Grāmatvedībā- Grāmatojumu reģistrā- Filtrēšanā un šķiroju grāmatojumus par nepieciešamo mēnesi pēc dokumenta veida- Ienākošais bankas maksājums. Atlasīto informāciju eksportēju CSV formātā no programmas. Tā pat ir jāeksportē klientu saraksts, jo tajā mēs varam sameklēt rezidences valstis. Abas datnes atveru Excel. No klientu saraksta atzīmēju valsts un klienta nosaukumu. Kopēju šo informāciju jauna lapā grāmatojumu reģistra datnē, lai visi dati ir viena datnē. Ar Excel funkciju VLOOKUP pēc klientiem ielieku valstis grāmatojumu reģistrā. Šī funkcija strādā tā: tiek atzīmēts klients no grāmatojumu reģistrā un tas tiek meklēts klientu un valstu sarakstā, ja šīs klients ir atrasts, tad vajadzīgajā ailē grāmatojumu reģistrā tabulā tiek ierakstīta klienta valsts. Tagad ir visa informācija, palika tikai to paņemt no datnes. Šķiroju visas debeta summas bilances valūtā, kuras pārsniedz 10 000 eiro. Atzīmēju grāmatojuma datumu, summu maksājuma valūtā, valūtu un klienta rezidences valsti. Visu šo informāciju kopēju veidnē, tur pat manuāli ievadu operācijas kodu. Saglabāju. Atskaite ir gatava. Palika tikai to ielādēt Latvijas Bankas mājas lapā.

Protams, tas nav pilnīgi automatizēts process, ir nepieciešams kā manuālais darbs tā arī labas prasmes darbam ar Excel. Bet tomēr ir ļoti svarīgi, ka no programmas var eksportēt datus saprotamā formātā tālākajām darbībām. Jo praksē uzņēmuma iekšējiem un ārējiem lietotājiem var būt nepieciešamas dažādas finanšu un vadības atskaites. Jā, kaut kas ir pieejams programmā uzreiz, piemēram grāmatvedības bilance vai debitoru parādu analīze.

Manuprāt, galvenais ir ka pateicoties grāmatveža metodiskam un ikdienas darbam, veidojas ieraksti par uzņēmuma saimniecisko darbību. Kurus savukārt ir viegli paņemt no PayTraq un izveidot jebkuru atskaiti. Un pat nē tikai atskaiti, bet krāsaino prezentāciju ar grafikiem un diagrammām uzņēmuma attīstības stratēģiskajai plānošanai vai uzņēmuma finanšu stabilitātes padziļinātajai analīzei vai ienākumu līknes pētīšanai par pēdējo pusgadu, kura atgādina kalnu ainavu. Laiks doties atvaļinājumā!