PayTraq Blogs

Biznesa procesu automatizācijas risinājuma integrētas pieejas priekšrocības

Tagi: automatizācija, bizness, grāmatvedība, mākoņrisinājumi

Attīstoties tehnoloģijām un web-lietojumprogrammām, pilna biznesa procesu automatizācija, kura agrāk bija piemērota tikai lielajiem uzņēmumiem, šobrīd ir pieejama arī mazajam biznesam. Diemžēl daudzi neaizdomājas par integrētas pieejas automatizācijai visām priekšrocībām un aprobežojas tikai ar to nelielo daļu.

Vispopulārākā šajā gadījumā ir rēķinu izrakstīšanas automatizācija. Nenoliedzami, dažādu specializētu rēķinu izrakstīšanas servisu izmantošana Excel vai Word vietā, ir viennozīmīgi pareizāks un izdevīgāks risinājums, kas ļauj taupīt laiku.

Profesionāls rēķina izskats, sakārtots izrakstīto rēķinu saraksts, ar ātru meklēšanu un skaidru priekšstatu, par to kam, kad un cik ir jāapmaksā, periodisko rēķinu izrakstīšanas iespēja, automātiska rēķinu izsūtīšana pa e-pastu, automātiska paziņojumu par savlaicīgi neapmaksātiem rēķiniem izsūtīšana, kā arī iespēja pieņemt tiešsaistes maksājumus no izrakstītiem rēķiniem - tas viss bez šaubām ir rēķinu izrakstīšanas automatizācija, kas ievērojami palielina darba efektivitāti, salīdzinājumā ar rēķinu izrakstīšanu ar roku teksta redaktorā vai elektroniskajās tabulās.

Bet tas ir tikai viens biznesa process. Automatizējot tikai rēķinu izrakstīšanu, Jūs reģistrējāt tikai ienākumus. Bez izdevumu daļas Jūs esat neziņā par savu peļņu. Bet ja dati par operacionālo peļņu nav zināmi, nevar aprēķināt arī rentabilitāti.

Tādēļ, lai vienmēr būtu pilns priekšstats par uzņēmuma finanšu stāvokli, tāda pati automatizācija ir nepieciešama arī citos procesos, t.i. līdzīgi pārdošanai var automatizēt arī iepirkumus, un ja Jūsu uzņēmējdarbība ir saistīta ar preču tirdzniecību, tad loģiska būtu arī noliktavas uzskaites automatizācija. Visu preču iepirkumu ievadīšana un noliktavas uzskaites kārtošana dod skaidru priekšstatu par preču atlikumiem un krājumu vērtību. Krājumu vērtība nosaka rentabilitāti, kura savukārt ietekmē preču cenu veidošanu. Ne viens taču ne grib kaut ko pārdot ar zaudējumiem. Noliktavas uzskaite ļauj plānot piegādes un izslēdz preču trūkumu vai pārpilnību, kas labvēlīgi ietekmē naudas plūsmu.

Automatizējot visu administratīvo un operacionālo izdevumu ievadīšanu, iekļaujot arī darba algas izdevumus, var iegūt reālu ainu par Jūsu uzņēmuma peļņu vai zaudējumiem. Vēl vairāk, operatīva bilance arī būs vienmēr pa rokai.

Ienākošo un izejošo rēķinu ievadīšana ļauj pilnīgi kontrolēt arī visus maksājumus, kā ienākošus tā arī izejošus. Bankas izraksta lejupielādes un apstrādes automatizācija ļauj automātiski sasaistīt maksājumus ar izrakstītiem un saņemtiem rēķiniem, tādējādi vienmēr nodrošinot aktuālu naudas līdzekļu atlikumu bankas kontos, kā arī sniedzot aktuālus datus par uzņēmuma debitoru un kreditoru parādiem.

Tātad, Jūs vienmēr zināt cik naudas līdzekļu Jums ir šobrīd, cik Jums ir parādā un cik Jūs esat parādā. Fiksējot sistēmā visu ienākošo rēķinu apmaksas termiņus var plānot kam un kad jāmaksā, ar to nodrošinot visu maksājumu veikšanu termiņā.

Pilnīga grāmatvedības uzskaites automatizācija dos Jums pilnīgu priekšstatu par visiem uzņēmuma aktīviem un pasīviem, visus aktuālus finanšu atskaišu datus reāllaikā, iespēju analizēt ienākumu un izdevumu vēsturiskus datus, iespēju plānot un veidot uzņēmuma budžetu, iespēju savlaicīgi pieņemt operatīvus lēmumus. Darbs viena vidē - sistēmā ar savu grāmatvedi tapāt arī izslēgs dubulto dokumentu ievadi, dokumentu nevajadzīgu pārsūtīšanu un ietaupīs Jums naudu.

Izvēle ir Jūsu priekšā. Atcerieties, tiešsaistes grāmatvedība nav domāta tikai grāmatvežiem.

Nevajag abstrahēties no grāmatvedības un uztvert to kā kaut ko atsevišķu un nepieciešamo tikai nodokļu iestāžu pārbaudēm un nodokļu atskaišu nodošanai. Integrējot grāmatvedību savos uzņēmējdarbības procesos, Jūs daudzkārt uzlabosiet sava darba efektivitāti, saņemot arī galveno finanšu radītāju analīzes rīkus, un finanšu pārskatu pieejamību un aktualitāti.

PayTraq ir uzņēmējdarbības procesu automatizācijas integrēts risinājums.