PayTraq Blogs

Grāmatojumu saraksts

Tagi: grāmatvedība, automatizācija

Darbā man ļoti patīk visu plānot uz priekšu. Manuprāt tikai tā var efektīvi izmantot savu darba laiku, ja ir katra uzņēmuma precīzs apstrādes plāns ar uzdevumiem un to izpildes termiņiem. Tātad soļi pa solim pildīti uzdevumi realizē uzņēmuma dokumentu apstrādes plānu. Un vēl daļu no uzdevumiem var deleģēt “darba kolēģim” un strādāt ātrāk un efektīvāk netraucējot, bet palīdzot viens otrām. Bet ja “darba kolēģis” ir PayTraq?

Kādu uzdevumu izpildi var uzticēt programmai?

Parasta grāmatvedības operācija saistīta ar izdevumu norakstīšanu attiecīgajā periodā. Piemēram, izdevumus par apdrošināšanas polises iegādi uz gadu nevar uzreiz norakstīt uzņēmuma izdevumos, bet jānoraksta vienādās daļās 12 mēnešos. T.i. norakstīt ikmēneša izdevumos 1/12 daļu no polises iegādes vērtības. Tieši šo uzdevumu var uzticēt programmai, jo tajā ir lielisks rīks- automātiskie grāmatojumi, tie, kas tiek iegrāmatoti pēc saraksta.

Kā tas strādā PayTraq?

Vispirms Iepirkumos ievadu apdrošināšanas polises ienākošo rēķinu, bet izdevumu konta vietā izvēlos bilances kontu- nākamo periodu izdevumi. Rezultātā polises summa tiek attēlota bilances kontā un to jānoraksta izdevumos vienādās daļās.

Grāmatvedībā izveidoju pirmo manuālo grāmatojumu, kurā norādu izdevumu debeta kontu un nākamo periodu izdevumu kredīta kontu un 1/12 daļu no apdrošināšanas polises summas.

Balstoties uz šo manuālo grāmatojumu veidoju grāmatojuma veidni, noklikšķinot uz pogu “Izveidot automātisku grāmatojumu”, izvēlos atkārtojuma periodu, mana gadījumā tas ir mēnesis, un veidnes derīguma termiņu, man tas ir apdrošināšanas perioda beigu datums.

Rezultātā ko mēs ieguvām?

Uz veidnes pamatā no manuālā grāmatojuma noteiktā datumā tiks izveidoti vēl 11 tādi paši grāmatojumi, kas savukārt nodrošinās summas norakstīšanu izdevumos no bilances konta attiecīgi izdevumu rašanas periodiem. Pēc pēdēja grāmatojuma, grāmatojuma veidne tiks dzēsta, jo vairs netiks izmantota.

Kā mēs redzam “darba kolēģis” var piedalīties darbā pienākumu pildīšanā un veikt izdevumu periodizācijas uzdevumus ar automātisko grāmatojumu palīdzību.