PayTraq Blogs

Latvijas uzņēmēji tagad var vadīt savu uzņēmumu tiešsaistē

Tagi: mākoņrisinājumi

2014.gada vasarā Latvijas tirgu parādījās jauna programma, kas ļauj uzņēmējiem vadīt savu uzņēmumu tiešsaistē.

Programmas izstrādātājs ir uzņēmums Praximetrix, kurš kopš 2008. gada specializējās grāmatvedības tiešsaistes programmu izstrādē un attīstībā. Jaunas programmas nosaukums ir PayTraq.

Programma ir viens mākoņu risinājums vadībai, grāmatvedības uzskaitei un saimniecisko darījumu finanšu analīzei jebkuram uzņēmumam.

Ar vārdiem “viens mākoņu risinājums uzņēmējdarbībai” mēs saprotam visus nepieciešamus rīkus uzņēmējdarbības procesu nodrošināšanai: rēķinu izrakstīšana, to apmaksas kontrole, ienākošo rēķinu un to apmaksu ievadīšana, pilna noliktavas uzskaite, grāmatvedības uzskaite pēc divkāršā ieraksta principa, naudas plūsma un analītisko atskaišu daudzveidība.

Kā uzņēmēji var vadīt savu uzņēmumu tiešsaistē?

Pirmkārt, jāpievērš uzmanība, ka uzņēmēji bez padziļinātām zināšanām grāmatvedībā paši var organizēt un kārtot vienkāršo grāmatvedības uzskaiti, tādējādi optimizējot grāmatvedības izdevumus. Sistēmā ikdienas nepieciešamiem saimnieciskiem darījumiem jau ir iestatīti grāmatojumi. Piemēram, izrakstot rēķinu vai ievadot rēķina apmaksu tiks izveidots grāmatojums. Programmā ir iestatītas visas nepieciešamas nodokļu atskaites un to eksports EDS.

Rezultātā uzņēmējs var griezties pie grāmatveža palīdzības tikai grāmatvedības uzskaites kontrolei un sarežģīto grāmatojumu ievadei.

Vadoties no uzņēmēja patstāvīga un ikdienas darba un grāmatveža īslaicīga darba mēs redzam vienu ļoti zīmīgi priekšrocību, strādājot visiem kopā vienā mākoņrisinājumā, t.i. vieni un tie paši dati, un vairs nav nepieciešamības dokumentu pārsūtīšanā un pār-ievadē speciālā grāmatvedības programmā. Tas viss nodrošina dokumentu apstrādes un nodokļu atskaišu sagatavošanas laika samazinājumu, kas savukārt samazina grāmatvedības izmaksas. Tā pat ir ļoti svarīgi, ka saimniecisko darījumu dati vienmēr tiek glabāti “mākonī”. Tikai uzņēmējam ir pieeja datiem, un viņš var pieslēgt papildu lietotājus, tādus kā grāmatvedis. Tātad PayTraq trešā priekšrocība ir klāt - darbs vienā vietnē.

PayTraq programmā nodrošina vairāku lietotāju darbību. Katram lietotājam var piešķirt pieejas tiesības atsevišķām programmas sadaļām. Uzņēmējs var nodrošināt savu darbu norisi tā kā, piemēram pārdēvēji tikai pārdos, un viņiem nebūs pieejas Grāmatvedībai vai Naudai, vai kā debitoru uzskaites grāmatvedim būs pieeja tikai Bankas kontam un Klientiem. Mēs domājam, ka strādājot vienā vietnē liela nozīme ir pirmdokumentu saturam un glabāšanai viena vietā.

PayTraq ceturtā priekšrocība ir visu nepieciešamo pirmdokumentu veidnes. Visus pirmdokumentus, tādus kā rēķini, salīdzināšanas akti vai pavadzīmes var iestatīt individuāli apmierinot katra uzņēmuma vajadzības, pievienot logo vai tekstu galvenē, iestatīt e-paraksta veidu. Visus pirmdokumentus var nosūtīt pa e-pastu uzreiz no programmas.

Apkopojot viena uzņēmējdarbības vadības mākoņrisinājuma PayTraq priekšrocības var secināt, ka uzņēmējs gūst izdevumu grāmatvedības ārpakalpojumiem samazinājumu, vairāku lietotāju darbu viena vietnē, kas nodrošinās efektīvu saimniecisko darbību norisi un profesionālus pirmdokumentus. Mēs esam pārliecināti, ka visas priekšrocības naudas izteiksmē būs daudz lielākas nekā ikmēneša maksa par programmu PayTraq.