PayTraq Blogs

PayTraq sistēmas veiktie atjauninājumi 2015. gadā janvārī

Tagi: atjauninājumi

Preces pievienošana dokumentam ar svītru kodu skenera palīdzību

Tagad preces ir iespējams pievienot pārdošanas un iepirkumu dokumentos, kā arī noliktavas dokumentos, tikai nolasot to svītru kodu no pašas preces vai no saņemta dokumenta

Nodrošināts preču saraksta imports CSV formātā klientu pasūtījumā, iepirkumu rēķinā un iegādēs

Ir iespējams importēt PayTraq klienta atsūtīta pasūtījuma preču sarakstu, no piegādātāja saņemta iepirkuma dokumenta un iegādes preču sarakstu, gadījumā, ka Jūs saņemat šos dokumentus elektronisko tabulu veidā vai Jūs varat pārveidot dokumentā ietverto informāciju elektroniskās tabulās.

Darbību plūsma

Tagad PayTraq Live ir pieejama kopēja Darbību plūsma katram uzņēmumam vai visiem kopā.

Darbību plūsma ietver pārdošanas un iepirkumu dokumentu statusa atjaunošanas notikumus, kā arī izejošus un ienākošus maksājumus.

Notikumu sarakstu Darbību plūsmā var viegli šķirot pēc veida un/vai pēc konkrēta uzņēmuma.

Papildu bankas eksporta iespējas

Ir pievienots konkrēta maksājuma uzdevuma eksports bankā uzreiz pēc tā ievadīšanas/iegrāmatošanas.

Agrāk varēja eksportēt tikai visu veikto maksājumu uzdevumu sarakstu par šodienu, tagad Jūs varat veikt jebkura maksājuma uzdevuma eksportu tieši no maksājuma uzdevuma formas.

Tāpat mēs esam paplašinājuši atbalstāmo eksporta formātus. Tagad eksports ir pieejams ne tikai Fidavista formātā, bet arī SEPA XML (ISO 20022).

Veidojot izejošo maksājumu saņēmēja bankas rekvizītu sarakstā tagad ir redzama rekvizītos norādīta papildu informācija. Tādējādi šīs lauks var būt pielietots ātrākai un ērtākai vajadzīga norēķinu konta izvēlei, atkarībā no maksājuma veida. Piemēram, pielietojot šo lauku ir iespējams sadalīt Valsts kases kontus atkarībā no nodokļa veida.

Citi uzlabojumi un izmaiņas

  • Ir pievienota cenu lapas drukas iespēja PDF formātā.

  • Ir paplašināts lejupielādes datnes formātu saraksts. Esošam atbalstīto formātu sarakstam tika pievienots EDOC.

  • Nodrošināts Krājumu kustību eksports CSV formātā.

  • Atskaiti Pārdoto preču/pakalpojumu saraksts un Nopirkto preču saraksts ir iespējams izdrukāt PDF un eksportēt CSV

  • Kontu plānā parādījās iespēja nokopēt konkrētu kontu

  • Paplašinātā meklēšana Hronoloģiskā reģistrā tagad var meklēt arī pēc Apraksta rindas informācijas.