PayTraq Blogs

PayTraq.lv - Biznesa automatizācijas un vadības sistēma mākonī

Pašizmaksas aprēķins un krājumu vērtības novērtējums


Droši vien, ka katrs jaunais uzņēmējs kaut reizi ir uzdevis sev jautājumu: Kāpēc ir vajadzīga pašizmaksa?

Tā ir vajadzīga lai varētu objektīvi novērtēt krājumu bilances vērtību un aprēķināt konkrētas preces pārdošanas rentabilitāti. Zinot vienas preču vienības pašizmaksu, ir viegli noteikt nepieciešamo (vai minimāli pieļaujamo) uzcenojumu pārdošanas cenai, ņemot vērā aprēķināto rentabilitāti.

Viens no galvenajiem ticamu finanšu pārskatu sastādīšanas nosacījumiem ir pareiza krājumu vērtības noteikšana. Krājumus uzskata par īstermiņa aktīviem, un to, kā apgrozāmo līdzekļu, novērtējumam jābūt pamatotam ar iegādes pašizmaksu.

Kāpēc pašizmaksa kā parasti nav vienāda ar pēdēja iepirkuma vērtību?

Pašreizējos krājumos bieži vien var būt preces, kuras ir iegādātas dažādos laikos un par atšķirīgām cenām. Šo krājumu pārdošana arī notiks noteiktā periodā ietvaros. Tādējādi veicot krājumu vērtības novērtēšanu nevar orientēties tikai uz pēdējo preču iepirkuma vērtību.

Pastāv divas galvenas un visizplatītākās krājumu novērtēšanas metodes - FIFO un vidēji svērtā krājumu novērtēšanas metode.

FIFO metode balstās uz tā, ka uzņēmums

...
Lasīt vairāk  
Tagi: krājumi, inventarizācija, bizness, grāmatvedība, PayTraq U

Periodiskā vai nepārtrauktā inventarizācija


Pirms preču pārdošanas katrs uzņēmējs pieņem lēmumu par krājumu uzskaites metodes izvēli savam uzņēmumam. Izvēlēto metodi ir jāapraksta uzņēmuma uzskaites politikā. No izvēlētas krājumu uzskaites metodes ir atkarīga grāmatvedības programmas izvēle, darba procesu organizācija, dažādu iekšēju finanšu atskaišu un kopsavilkumu saturs un to biežums.

Periodiskā inventarizācija ir krājumu atlikumu novērtēšanas metode, kuras rezultātā tiek salīdzināti reāli aprēķināti krājumu atlikumi noliktavā katra perioda beigās ar krājumu atlikumu datiem uzskaites reģistros. Krājumu iepirkšana visa perioda laikā tiek uzskaitīta izdevumu kontā, bet nē bilances krājumu uzskaites kontā. Krājumu bilances vērtība paliek nemainīga uzskaites reģistros, līdz laikam, kad tiks veikta nākama inventarizācija. Realizētas produkcijas pašizmaksa par periodu tiek aprēķināta sekojoši: iepirkumu neto vērtību pieskaita klāt krājumu atlikumu neto vērtībai (šī vērtība tiek noskaidrota iepriekšēja perioda beigās), un no iegūtas summas atskaita krājumu beigu atlikumu vērtību, pamatojoties uz esoša perioda inventarizācijas rezultātiem. Ņemot vērā šo aprēķinu perioda beigās veic krājumu izveduma konta un krājumu bilances

...
Lasīt vairāk  
Tagi: grāmatvedība, krājumi, inventarizācija